Helsedirektoratet har oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Det foreligger nå anbefalinger om at alle gravide bør få tilbud om å bli testet for hepatitt B i tillegg til HIV og syfilis ved første svangerskapskonsultasjon.

 

Minner i tillegg om at det også er anbefalt at alle gravide får tilbud om undersøkelse av urin med tanke på asymptomatisk bakteriuri i første trimester.