Analysen har lav sensitivitet og anbefales derfor ikke brukt som primærdiagnostikk ved mistanke om H. pylori-infeksjon. Dyrkning og resistensbestemmelse vil i fra 12.10.20 kun bli utført ved tidligere behandlingssvikt eller på prøver tatt fra barn. 

Ved spørsmål kan laboratoriet kontaktes på 75 57 83 30.