Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, telefon 75578348

Indikasjon

 • Målrettet screening av definerte risikogrupper.
 • Smitteoppsporing ved utbrudd.
 • Påvisning av latent tuberkulose hos personer med svekket immunforsvar.

Testens begrensninger

 • Testen skiller ikke mellom latent og aktiv tuberkulose, men kan benyttes som supplement ved utredning av aktiv sykdom pga. høy negativ prediktiv verdi.
 • Spesielt hos barn under 4 år og ved betydelig immunsuppresjon har Quantiferon TB Gold Plus usikker sensitivitet. Hos disse pasientgruppene sees flere inkonklusive resultater enn hos immunfriske voksne. Ved inkonklusivt svar på Quantiferon TB Plus pga lav verdi i positiv kontroll (mitogen) anbefales T-SPOT.TB (uføres ved Folkehelseinstituttet)

Bakgrunnsinformasjon

Tuberkolose er en smittsom sykdom som forårsakes av infeksjon med M. tuberculosis kompleksorganismer (MTB) (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum), som normalt spres til nye smittebærere via dråpesmitte i luften fra pasienter med tuberkulose i lungene.
 

QFT-Plus tester cellemediert immunitet (CMI-respons) på peptidantigener som simulerer mykobakterielle proteiner. Proteinene ESAT-6 og CFP-10 er fraværende i alle BCG-stammer og de fleste ikke-tuberkuløse mykobakteriene, med unntak av M. kansasii, M. szulgai og M. marinum. Personer smittet med MTB-kompleksorganismer har vanligvis lymfocytter i blodet som gjenkjenner disse antigenene og andre mykobakterieantigener. Denne gjenkjennelsesprosessen omfatter generering og sekresjon av cytokinet IFN- γ. Påvisning og etterfølgende kvantifisering av IFN-γ danner grunnlaget for denne testen.
 

Antigenene som brukes i QFT-Plus, er en blanding av peptider som simulerer proteinene ESAT-6 og CFP-10. Flere studier har vist at disse peptidantigenene stimulerer IFN- γ respons i T-cellene fra personer infisert med M. tuberculosis, men generelt ikke fra usmittede eller BCG-vaksinerte personer som ikke er syke eller har risiko for latent tuberkuloseinfeksjon (LTBI).
 

Prøvemateriale

Blodprøver på spesialglass (Quantiferon TB Gold Plus).

Prøvetaking/prøvebehandling

Prøverørene oppbevares i romtemperatur.

1. Rekvirer prøven, enten elektronisk bestilling (ERL) eller på papirrekvisisjon.

VIKTIG Å ANGI:

 • Kjønn på pasienten
 • Etternavn og fornavn

2. Rørene bør ha en temperatur på mellom 17 - 25oC under fyllingen

Tapp rørene i riktig rekkefølge:

 • Rør uten tilsetning benyttes for å bekrefte at venepunksjonen er vellykket. Røret kastes. Skal pasienten ta andre prøver tas de først og bruk av kaste rør er unødvendig.
 • Grå hette, hvit ring, negativ (Nil) kontroll- rør.
 • Grønn hette, hvit ring, TB1- rør.
 • Gul hette, hvit ring, TB2- rør      
 • Lilla hette, hvit ring, (mitogen) positiv kontroll- rør

 

rør

Hvert quantiferonrør fylles med 1 ml blod, innenfor det sorte merket på prøverørets etikett. Rørene fylles noe sakte på slutten så la de siste dråpene få dryppe i slik at du oppnår riktig blodvolum. Hvis røret ikke fylles opp til og innenfor fyllings merket må man fylle ett nytt (se bilde under, prøverøret i midten har korrekt volum blod)

 

 

 

 

 

rør

Det er avgjørende at rørene blandes umiddelbart og godt, 10 ganger etter at de er blitt tappet.  Antigenene er tørket på innsiden av rørene derfor er det viktig at hele innsiden dekkes med blod. Rørene må ikke ristes hardt, da det kan medføre at gelen ødelegges og man kan få avvikende prøvesvar. 

3. Rørene merkes med pasientens ID slik at rørets identifiserbare etikett (fargestripen) er synlig. Dette for at man ved analysering skal kunne vite hvilket rør man har etter at hetten er tatt av.

4. Rørene settes i et stativ.

 

For innsendelse av prøver er det to muligheter:

Alternativ 1 (må velges av rekvirenter som IKKE har tilgang på inkubator og sentrifuge)

Levèr prøvene til sykehuslaboratorium innen 16 timer etter prøvetaking. Gjelder stort sett legekontor som er tilknyttet hentetjeneste.

 • Anmerk på rekvisisjonen at prøven IKKE er inkubert.
 • Send/lever prøven til sykehuslaboratoriet (ved 22oC +/- 5oC).

 

Alternativ 2 (For legekontor og sykehus som må sende prøvene med posten)

Nødvendig utstyr:

 • Varmeskap (+ 37°C)
 • Sentrifuge ved 2000 – 3000 x G (RCF)

Rørene må holde romtemperatur, 17 - 25oC og må blandes godt 10 ganger på nytt, rett før de settes til inkubering.

 1. Rørene skal inkuberes ved + 37°C (+/- 1oC) i 16-24 timer 
 2. Etter inkubering sentrifugeres rørene i 15 minutter ved 2000-3000 x G (RCF)
 3. Kontroller at gelpropp skiller plasma fra celler. Om nødvendig sentrifuger på nytt.
 4. Rør som er sentrifugert kan oppbevares i kjøleskap i inntil 1 måned før analysering, men anbefales videresendt fortløpende til Laboratoriemedisinsk avdeling Nordlandssykehuset, 8092 Bodø.
 5. OBS: Husk og anmerk inkuberingstiden og sentrifugeringstiden på rekvisisjonen!
 6. Transporttemperaturen skal være 4-27oC

 

Bestilling av prøverør

Prøvetakingsrør QUANTIFERON® - TB Gold Plus (QFT – Plus) bestilles via bestillingsskjema i Laboratoriehåndboken på Nordlandssykehusets hjemmeside Gå inn på https://nordlandssykehuset.no , trykk på «Fag og forskning» gå inn på «Laboratorietjenester», trykk på «Labratoriehåndboken vår» og på «Bestill prøvetakingsutstyr».

Det sendes ut prøvetakingsrør etter det antallet pasienter stedet har fått avtale om å ta prøver av. Det er svært kostbare rør og det er derfor ikke ønskelig at tilsendt utstyr må kastes fordi det går ut på dato.

Prøvetaking på en pasient består av 4 rør. I tillegg trengs et rør uten tilsetning.

Legekontor i Helgeland bestiller prøvetakingsrør fra sykehuset de sogner til.

NB! For riktig prøvebehandling bør legekontoret disponere inkubator og sentrifuge.

Analysemetode

IGRA (Interferon-gamma-release assay)

Tolkning

Negativ/positiv/inkonklusiv

Forventet svartid

1-2 uker (testen blir normalt utført på onsdager)