Laboratoriet i Nordlandssykehuset Lofoten går over til ny analysemetode på serum-Albumin i løpet av onsdag 07.06.17. Dette medfører nivåendring i S-Albumin konsentrasjonene. Korrelasjonen mellom gammel og ny Albuminmetode etter faktorisering viser at høye verdier blir lite endret med den nye metoden, mens lave albuminverdier blir en del lavere med ny metode.

Referanseområdet er det samme som før.

Mer informasjon kan fås hos enhetsleder laboratoriet, Nordlandssykehuset Lofoten, Linda Helén Ness Katondo.

Tlf. 75 57 20 51 / 760 60145 / epost: linda.helen.katondo@nlsh.no