I forbindelse med nye nasjonale krav til elektroniske svarmeldinger sender vi nå ut komplette svar til alle våre rekvirenter, også primærhelsetjenesten.

Komplette svar vil si at også tidligere utsvarte analyser er med i nye versjoner av svaret. Dette sikrer at siste versjon av svarrapporten alltid vil være komplett.

En annen fordel som denne endringen bærer med seg er at også analyser som er bestilt, men ikke ennå bevart vil bli med i svarrapporten. Analyser som ikke er ferdig vil ha status Foreløpig og teksten Svares senere i resultatfeltet. Dette gjelder også ekstra analyser som etter medisinsk vurdering er valgt lagt til av laboratoriet.

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte oss på tlf 755 78330.