Laboratoriet ved Nordlandssykehuset HF har siden 2010 analysert kalprotektin i feces med Bühlmann Laboratories AG sin metode.

Kalprotektin verdier ved analysering med denne metoden  ligger generelt over metoden til CALPRO som er i bruk på UNN. Det finnes mange leverandører på markedet som har resultat i forskjellige nivå men bruker samme cutoff.

Vi gikk over til nye ekstraksjonsrør Calex Cap høsten 2014. Inntil september 2015 hadde vi ingen problemer med analysen fra Bühlmann, men sist høst fikk vi for høye verdier på våre eksterne kvalitetskontroller. Det var spesielt de høye verdiene som viste avvik. Resultat av siste eksterne kvalitetskontroll var likevel innenfor forventet verdi.

Vi har vært i kontakt med leverandør av Calex Cap, leverandør av reagenskit og maskinleverandør. Det har vært kjørt parallelloppsett på flere maskiner, egeninspeksjon, sendt prøver til eksternt sykehus og vi har mottatt ekstraksjonsprøver med kjent verdi fra reagensleverandør. Uten at vi til dags dato har funnet hvor mulig feil lå med  Bühlmann sin kalprotektin metode.

Vi har nå skiftet analysemetode og satt opp samme metode fra CALPRO AS som  UNN i Tromsø bruker og det betyr at vi pr. 7. september går over til nye rør som heter Easy Extract. Eneste forandring for brukerne er utseendet på røret. Se bildet over. Det vil følge med brukerveiledning og man kan bestille rør som tidligere via Laboratoriehåndboka eller ved å ta kontakt med Ekspedisjonen ved Laboratoriemedisinsk avdeling tlf.  75578350.

Det vil bli lagt ut informasjon i Laboratoriehåndboka og vi vil fremdeles i en begrenset periode analysere CalexCap rør som kommer inn med gammel metode fra Bühlmann.

Forventede endringer i analysereultater: Den nye metoden fra CALPRO vil gi betydelig lavere kalprotektin-verdier enn den gamle metoden fra Bühlmann. Gjennomsnittlig faktor er ca. 0,4 fra gammel (Bühlmann) til ny metode fra CALPRO. Faktor er cirka 0,46 for gamle verdier<100 mg/kg og 0,39 for gamle verdier >100 mg/kg.

 

 

Aud Sundsfjord                                                    Raymond Bertheussen

Fagansvarlig bioingeniør                                  Enhetsleder

 

Ole Lars Brekke                                                   Margaret Frøseth Lie

Avdelingsoverlege for                                       Kst.Leder avd.lab.medisin

Medisinsk biokjemi