Det har i løpet av året blitt påvist en ny Chlamydia trachomatis-variant i Norge. Bakterien ble først påvist i Finland, men er senere påvist i flere land. Den nye varianten har mutasjoner som gjør at den ikke påvises av alle klamydiatester, noe som på landsbasis har ført til enkelte falskt negative prøver. Mikrobiologisk laboratorium ved Nordlandssykehuset benytter en klamydiatest fra produsenten Roche, og har fått bekreftet fra denne at vår test fanger opp også den nye varianten. Vi har derfor ikke grunn til å mistenke falskt negative klamydiaprøver hos oss.