Nordlandssykehuset tilbyr foreløpig ikke Mycoplasma genitalium-PCR, men videresender prøver der dette er rekvirert til Universitetssykehuset Nord-Norge. Det vil nå gjøres en liten justering i den elektroniske rekvireringen av denne analysen. 

  • Rekvirentene bør fortrinnsvis ta prøven med UTM-pensel eller sende inn urinprøve
  • Ved registrering av prøvene i Interactor på legekontorene, vil man få ut UNN-etiketter og ikke NLSH-etiketter til prøveglassene
  • Rekvirentene kan selv velge om de vil sende prøven direkte til UNN eller om de vil sende den via NLSH som før