SLIK REKVIRERER DU EN HURTIGTEST

Hverdager mellom kl. 08.00-15.30:

Hurtigtestene utføres av mikrobiologisk lab.

Rekvisisjonene merkes med «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering», kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet på vanlig måte.

Hverdager mellom kl. 15.30–08.00, samt lørdag og søndag mellom kl. 15.00-08.00:

Hurtigtestene utføres av blodbanken.

 • BLODBANKEN MÅ KONTAKTES PÅ TELEFON 75 57 84 82 for å få utført analysen  
 • Prøvesvaret gis ut per telefon. Rekvirentens telefonnummer må derfor påføres rekvisisjonen.
 • Resultatet legges inn i DIPS første påfølgende dag

Rekvisisjonene merkes med «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering», kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet etter avtale med blodbanken.

Lørdag og søndag mellom kl. 08.00-15.00:

Hurtigtestene utføres av mikrobiologisk lab.

 • MIKROBIOLOGISK LAB MÅ KONTAKTES PÅ TELEFON 75 57 83 30 for å få utført analysen

Rekvisisjonene merkes med «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering», kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet etter avtale med mikrobiologen.

Vi minner om at dette er svært kostbare analyser som KUN skal brukes der det er strengt nødvendig! Prøver som tas må få en praktisk konsekvens i klinikken. For alle andre indikasjoner anbefales vanlig rutinediagnostikk av luftveisagens og spinalvæske. Prøver uten relevante opplysninger/indikasjon vil bli avvist.

PRØVEMATERIALE OG TRANSPORTMEDIUM

Nasopharynxprøver: UTM-transportmedium.

Spinalvæsker: Sterilt prøveglass.

SVARTID

Svar i DIPS eller per telefon kan normalt forventes ca. 2 timer fra prøven har ankommet laboratoriet, men lengre svartid må forventes i perioder med stor pågang. Analysemaskinen kan kun analysere to pasientprøver i gangen. Prøver fra intensivavdelingen og medisinsk overvåkning vil vanligvis bli prioritert.

BEHOV FOR ISOLERING?

Ved spørsmål tilknyttet isolering vennligst konferer Smittevernhåndboka.

ISOLERING AV VOKSNE PASIENTER er blant annet aktuelt ved påvist:

 • Influensavirus A og B
 • RS-virus
 • Adenovirus
 • Bordetella pertussis

ISOLERING I BARNEAVDELING er blant annet aktuelt ved påvist:

 • Influensavirus A og B
 • RS-virus
 • Adenovirus
 • Bordetella pertussis
 • Metapneumovirus