Fra og med 01.05.2019 utgår selektiv dyrkning av gruppe B streptokokker (GBS) i urin hos gravide. 

Funn av GBS i urin vil fremdeles bli rapportert, men ikke som egen analyse. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.