I forbindelse med ferieavvikling vil svartiden på enkelte analyser forventes noe lengre enn normalt.

Mikrobiologisk fagområde:

Luftveis-PCR (virus og bakterier): Analyseres stort sett hver dag med 50% kapasitet – forlenget svartid må forventes.

Norovirus og Herpes simplex: Analyseres 1x/uke (som normalt).

Chlamydia trachomatis og Gonokokk-PCR: 3x/uke (som normalt).

Fagområde Kromatografi:

U-Katekolaminer og U-5-HIAA: Blir analysert tidlig i uke 26 og i uke 30.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Torhild A. Høymo

Enhetsleder Molekylærbiologisk enhet

Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk klinikk

Nordlandssykehuset, 8092 Bodø