VIKTIG INFORMASJON

Det er mangel på virustransportmedium (UTM) i hele Europa. Vi har et lite lager i Bodø, men dette vil ikke vare lenge, dersom forbruket fortsetter som nå. Ny leveranse til Norge, og til vårt laboratorium, kan tidligst forventes etter påske. Vi er derfor nødt til å gjøre prioriteringer av hvor mange UTM vi kan sende til fastlegekontor i Nordland. Vi ber derfor alle fastleger og legevaktsleger innstendig om å IKKE bestille flere UTM fra oss enn det man faktisk tror/beregner at behovet er og at indikasjonen for andre PCR-prøver som krever UTM vurderes ekstra nøye. Eksempelvis Herpes, Varicella, Annen luftveisdiagnostikk til PCR).

Kliniske opplysninger
Opplysninger om kliniske symptomer / hjemmeisolering/ screeningkriterier må medfølge for å sikre at prøven ikke nedprioriteres. Telefonnummer til lege som skal ha positivt prøvesvar MÅ skrives på rekvisisjonen

Positive prøvesvar
Positive prøvesvar vil ringes til rekvirent eller kommuneoverlege, sørg derfor for at rekvisisjonen inneholder et telefonnummer hvor rekvirent eller kommuneoverlege kan nås utenom vanlig arbeidstid. 

De fem første positive tester må konfirmeres ved FHI (referanselaboratorium), men skal hensyntas som reelt positive inntil annen beskjed foreligger. 

Negative prøvesvar
Vi har ikke kapasitet til å ringe ut alle negative prøveresultater, disse svares elektronisk ut til rekvirent. 

Testegenskaper
Etter vår bedømming er dette en god test, men dette forutsetter at prøven er tatt på korrekt måte.
Ved høy mistanke om COVID-19 og negativt prøveresultat må man vurdere å ta en ny prøve. Et negativt prøveresultat er ikke tilstrekkelig til å avbryte allerede ilagt karantene.