Oppsummering av fjorårets influensesesong

Dette er en grafisk fremstilling av forrige sesong i Nordland (2018/19). Denne besto nærmest utelukkende av Influensa A, hvor sesongen var dominert av H1N1 generelt. Oppsummeringen av forrige sesong fra FHI angir at det på landsbasis var mest H1N1, men at det i den eldre og i den hospitaliserte delen av befolkningen var like hyppig forekomst av H3N2.

Forrige sesong i Nordland varte fra desember 2018 (uke 52) til ultimo mars 2019 (uke 13) (Tilleggstabell 2, side 40).  
2018/2019-sesongen toppet seg i slutten av februar med en forekomst som ble betegnet til «middels intensitet».

Rundt påsketider og medio mai så man på nytt økte forekomster i Nordland, men disse var under «utbruddsgrensen».
At det nesten ikke ble identifisert Influensa B, verken i Nordland eller i Norge, var uvanlig.

Influensa 2018-2019-sesongen oppsummert

Influensa uke 47 - 2019/2020-sesongen

Foreløpig svært lav, men økende forekomst av «influensalignende sykdom» og andel positive PCR-prøver lokalt og nasjonalt.

Den nasjonale rapporten for uke 47 angir 0.4% av dem som søkte lege i primærhelsetjenesten fikk diagnosen «Influensalignende sykdom». I samme rapport angis det at utbruddets begynnelse nærmer seg og at personer i målgruppen bør vaksinere seg snarest og innen få uker for å oppnå maksimal beskyttelse.

 

influensa uke 47 - 2019