Oppsummering av fjorårets influensesesong

Dette er en grafisk fremstilling av forrige sesong i Nordland (2018/19). Denne besto nærmest utelukkende av Influensa A, hvor sesongen var dominert av H1N1 generelt. Oppsummeringen av forrige sesong fra FHI angir at det på landsbasis var mest H1N1, men at det i den eldre og i den hospitaliserte delen av befolkningen var like hyppig forekomst av H3N2.

Forrige sesong i Nordland varte fra desember 2018 (uke 52) til ultimo mars 2019 (uke 13) (Tilleggstabell 2, side 40).  
2018/2019-sesongen toppet seg i slutten av februar med en forekomst som ble betegnet til «middels intensitet».

Rundt påsketider og medio mai så man på nytt økte forekomster i Nordland, men disse var under «utbruddsgrensen».
At det nesten ikke ble identifisert Influensa B, verken i Nordland eller i Norge, var uvanlig.

Influensa 2018-2019-sesongen oppsummert

Influensa uke 1 - 2019/2020-sesongen

Vinterens influensautbrudd startet i uke 52 og i uke 1 viste nasjonale tall en økende andel legebesøk for influensa. Antall påvisninger av influensavirus er på middels nivå og moderat økende. For oss i Nordland var det en økning i antall og andel positive prøver. Influensa A, subtype H3N2 er foreløpig dominerende. Utbrudd som starter rundt jul har ofte utbruddstopp i februar/mars, ofte etter en viss stagnasjon i første halvdel av januar. Men utbruddets størrelse og når toppen nås lar seg ikke sikkert forutsi.

Link til de nasjonale ukesrapporter fra FHI.

influensa uke 1-20