Årsaken til endringen er IgMs lave sensitivitet og spesifisitetMens IgG-analysen har en sensitivitet på nær 90 % ved systemisk borreliose, har IgM har sensitivitet på 40-60 %. IgM har generelt lav spesifisitet, noe som fører til mange falskt positive prøver og påfølgende tolkningsproblemer.

*

Borrelia-serologi anbefales kun ved mistanke om systemisk borreliose (nevroborreliose, artritt, multiple erythema migrans eller andre alvorlige former for borreliose).

Det er IKKE indikasjon for borrelia-serologi ved enkel (solitær) erythema migrans. Mens erythema migrans utvikles 3-30 dager etter smitte, dannes vanligvis ikke antistoffene før etter 6 uker. Serologi skal derfor IKKE brukes til å stille diagnosen. Ved klinisk mistanke om erytema migrans skal pasienten behandles med antibiotika uansett.  

Påvist Borrelia IgG trenger ikke være uttrykk for pågående infeksjon, men kan også være et immunologisk arr etter tidligere eksponering. Opptil 22 % av befolkningen i flåttendemiske områder har positiv IgG. Serologi-resultatet må derfor tolkes i lys av pasientens klinikk.

Ved tvetydige resultater kan laboratoriet videresende prøver til alternativ testing ved nasjonalt referanselaboratorium for flåttbårne sykdommer ved Sørlandet sykehus.

Les mer om diagnostikk og behandling av borreliose og andre flåttbårne sykdommer på Flåttsenterets nettsider: https://www.flåttsenteret.no/