Ved dagens rutiner ved utredning av Antifosfolipidsyndrom (APS) blir Lupusantikoagulant (LA) og anti- b2-Glykoprotein analysert ved UNN mens antistoff mot Cardiolipin ved Laboratoriemedisinsk avdeling – NLSH.

Ved å sende alt til samme laboratorium økes først og fremst kvaliteten på selve analysene og svarene vil komme som en samlet rapport.

Det finnes en analyse pakke ved Lab medisin, UNN Tromsø som heter «Ervervet trombose utredning» og inneholder følgende analyser:

Antitrombin III

Protein C

Protein S

Leiden mutasjon

Protrombin mutasjon 20210G

Lupus Antikoagulant

Cardiolipin IgG antistoffer

Cardiolipin IgA antistoffer

Cardiolipin IgM antistoffer

Beta 2 glycoprotein 1  IgG antistoffer

Beta 2 glycoprotein 1  IgA antistoffer

Beta 2 glycoprotein 1  IgM antistoffer

Alle disse kan analyseres samlet i en pakke eller enkeltvis avhengig av rekvirering.  Spesielt når det gjelder APS serologi  skal alle 6 typer antistoffer utføres samtidig – dvs Cardiolpin IgG, IgA, IgM antistoffer og beta 2 Glycoprotein 1 – IgG, IgA, IgM antistoffer.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Immunologisk seksjon ved Laboratoriemedisinsk avdeling, NLSH (tel75578350 ) eller medisinsk ansvarlig lege Hristina Andreeva (tel 776 26544).