For de legekontorene som har elektronisk rekvirering av analyser finnes analysen under immunologi. For rekvirenter som benytter papirrekvisisjon vil rekvirerte ANA-bestillinger  automatisk erstattes med CTD.

For mer informasjon se i  Laboratoriehåndboken  under: CTD (Connective Tissue Diseases) Screen Plus.