Metoden som benyttes er Real Time PCR og prøvene tas på UTM.

Se nærmere informasjon ved å søke i Laboratoriehandboka.