Analyseresultater svarrapporteres fortløpende elektronisk, eventuelt i papirversjon.

Telefonsvar:

Analyseresultater svarrapporteres pr. telefon dersom dette er anmerket ved rekvirering.
Alvorlige patologiske funn, analyseresultater utenfor vedtatte varslingsgrenser, svært unormale analyseresultater og funn av epidemiologisk betydning svarrapporteres pr. telefon.

Analysesvar gis som hovedregel ikke til pasient.

Informasjon om forventet svartid og tolking av analysesvar finnes under den enkelte analyse.