For spørsmål om indikasjon for testing, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/.

Testkriteriene definert av FHI må være oppfylt for at prøven skal bli analysert, dette må stå på rekvisisjonen.

For spørsmål om karantene eller lignende se www.fhi.no eller www.helsenorge.no , og kontakt din leder.

Vi har den største forståelsen for at alle ønsker så hurtig svar som mulig, både for pasienter og ansatte, men det går ikke raskere ved å ringe oss. Testen tar en hel arbeidsdag, dvs. det foreligger ingen svar før på slutten av arbeidsdagen/etter kl 16.

Positive og inkonklusive svar blir ringt ut. Negative svar fins i DIPS, ellers sendes elektonisk til rekvirent i primærhelsetjenesten. Noen prøver er også videresendt annet sykehus pga kapasitetsproblemer, svar på disse analysene vil ta litt lengre tid.  

Se for øvrig egen nyhetsartikkel om "Ofte stilte spørsmål som SARS-COV2-diagnostikk i Bodø" her:
https://lab.nordlandssykehuset.no/sars-cov-2/ofte-stilte-sporsmal-om-sars-cov-2-diagnostikk-i-bodo-article1526-871.html