BAKGRUNN
Tallmaterialet brukes i utgangspunktet av mikrobiologisk fagområde til overvåkning av analyseaktiviteten. Dette for å kunne iverksette ulike tiltak i Diagnostisk klinikk ved økt testaktivitet, men enkelte av disse dataene egner seg også til publisering.

BESKRIVELSE
Rapporten er en grafisk fremstilling av antall PCR-analyser og antall positive PCR-analyser for SARS-CoV-2 fra uke til uke.

Molekylærbiologisk enhet, Diagnostisk klinikk, NLSH Bodø, analyserer prøver fra alle de seks lokalsykehusene i Nordland. Vi mottar også prøver fra de aller fleste legekontor og ulike kommunale teststasjoner. Materialet består derfor av data fra hele Nordland.

De positive resultatene er duplikatrenset, dette betyr at dersom en person har testet positivt flere ganger, vil dette kun telles en gang i statistikken.

Negative resultat er ikke duplikatrenset.