Laboratoriet mottar en del henvendelser fra pasienter som i forbindelse med (fly-)reiser til utlandet trenger ulike former for attester som dokumenterer negativ SARS-CoV-2-prøve. Det later til at ulike land og flyselskap har noe ulike krav til dokumentasjon. Laboratoriet har hverken kapasitet eller mulighet til å utstede slike attester. Vi har heller ikke lov til å sende prøvesvar på e-post eller fax til pasienter som er på reisefot og av ulike grunner ikke har tilgang til prøvesvaret sitt på HelseNorge.

Vi ber derfor rekvirenten om å utstede slike attester i god tid før pasienten skal reise, samtidig som vi har forståelse for at dette kan være utfordrende siden prøven som oftest må være tatt senest 72 timer før avreise.

Vi ber om at prøver fra pasienter som berøres av 72-timers-regelen, merkes tydelig med «flyreise» e.l. Laboratoriet vil gjøre sitt ytterste for at disse prøvene analyseres så snart som mulig, noe som vanligvis vil være innen ett døgn etter at vi har mottatt prøven. Prøveresultatet blir tilgjengelig for rekvirent og pasient gjennom journalsystemene og på HelseNorge i det øyeblikket det er ferdig analysert.