SPØRSMÅL

 

SVAR

Jeg har sendt inn en SARS CoV-2-prøve - når får jeg svar?

 

Dersom prøven er ankommet laboratoriet i Bodø før kl 17 mandag til fredag, foreligger svaret vanligvis samme dag.

I helger og helligdager må prøven være ankommet før kl 09 for å bli analysert samme dag.

Resultatene er klare utpå ettermiddagen eller kvelden - tidspunktet vil variere fra dag til dag

Analyseringen tar en hel dag

Analyseres SARS-CoV-2 på helligdager og i helger?

 

JA, analysene kjøres hver dag, også i helger og på helligdager

Hvordan får jeg svar på prøven?

 

POSITIVE PRØVER BLIR RINGT UT OG SVART UT ELEKTRONISK

NEGATIVE PASIENTPRØVER SVARES UT I DIPS/ELEKTRONISK

NEGATIVE PRØVER FRA ANSATTE SVARES UT I DIPS OG PER SMS

Kan man be om at svaret ringes ut uansett, også om det blir negativt?

 

NEI, det har vi dessverre ikke kapasitet til

Kan jeg ringe laboratoriet og be om svar på prøver?

 

Grunnet svært stor pågang og arbeidsmengde på laboratoriet, ber vi om at telefonhenvendelser begrenses i størst mulig grad.

Prøveresultater gis ut i DIPS/ditt elektroniske journalsystem så snart det er ferdig. Positive prøver ringes ut til rekvirent umiddelbart.

Negative prøver fra ansatte svares i DIPS og per SMS. 

Jeg finner ikke noe prøvesvar i DIPS/mitt elektroniske journalsystem – hvorfor ikke?

 

Hvis prøven er ankommet laboratoriet, vil svaret vanligvis foreligge etter en til to dager

Hvis du ikke har fått svar etter flere dager, kan du kontakte laboratoriet og spørre om prøven er ankommet/analysert

Går det an å framskynde en prøve?

 

NEI, som regel ikke.

Prøven må være ankommet laboratoriet i Bodø før kl 09 for å bli analysert samme dag

Finnes det en hurtigtest?

 

NEI

Analyseringen tar en hel dag

Skal alle prøver, både fra allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten sendes til Bodø?

 

JA

Ved kapasitetsproblemer kan prøver bli videresendt andre laboratorier. Dersom prøven er videresendt vil den være registrert som en sendeprøve i DIPS/ditt elektroniske journalsystem

Hvordan skal man ta en prøve?

 

Se artikkel i LABHÅNDBOKA

Vi har egne analyseartikler i labhåndboka som beskriver hvordan det skal gjøres

Det skal kun brukes 1 UTM per pasient, og prøven tas fra HALS OG NASOPHARYNX

Hva er indikasjon for testing?

 

Se FHI.NO

Kriteriene oppdateres fortløpende, og rekvirentene må selv slå opp i veilederen eller diskutere problemstillingen med lokal smittevernansvarlig

Prøven er avvist – hvorfor det?

 

Se FHI.NO

Prøver fra pasienter som ikke oppfyller gjeldende kriterier kan bli avvist

Jeg er ansatt i helsevesenet og har testet negativt for SARS CoV-2, kan jeg gå tilbake i jobb?  

 

DET MÅ DU DISKUTERE MED DIN LEDER.

Se også retningslinjene på Pulsen (for ansatte i NLSH) og FHI.NO

Laboratoriet/legene ved mikrobiologen kan ikke gjøre disse vurderingene.

Jeg har spørsmål om karantene/isolasjon og andre smitteverntiltak – hvor finner jeg info?

 

Se retningslinjener på Pulsen (for ansatte i NLSH) og FHI.NO

Retningslinjene oppdateres fortløpende, og rekvirentene må selv slå opp i veilederen eller diskutere problemstillingen med lokal smittevernansvarlig/leder