Analyser

Vi vil gjøre daglige analyseringer gjennom hele høytiden, men i jule- og nyttårshelgen vil det være en analyserunde, istf. to. Dette tilsvarer normalaktivitet i helg. Totalt vil det bli «fire ekstra helgedager» i perioden.

analyseringer covid-19 jula 2020

Leveringsfrister, transport og svartid

På generelt grunnlag kan vi ikke garantere svartider, da dette er svært avhengig av testaktiviteten i fylket, men vi prioriterer prøver som er knyttet til utbrudd (smittesporing og nærkontakter).

Dersom høytiden byr på overkommelige prøvemengder vil de prøvene som leveres innen de  tidsfrister som er angitt i kalenderen over – trolig besvares i løpet av samme eller påfølgende dag.

På grunn av stor variasjon i transporttilbudene i de ulike kommunene, må transport organiseres av kommunene lokalt, ev. i samarbeid med lokalsykehus. Skulle det oppstå lokale utbrudd anbefaler vi hver kommune å vurdere organisering av egen transport – da helst etter avtale med lege hos oss (se lengre ned).

 

Leveringspunkt

Prøver som fraktes via kurer/egen transport må leveres til Nordlandssykehuset i Bodø, ved inngangen ved O-fløyen (samme inngang som til blodbanken og til stråle-enheten).
Inngangen befinner seg bak Zephyr-hotell og er merket med O-fløyen.

På inngangsdøren vil det henge et ark med informasjon om avlevering, inkl. telefonnummer som skal ringes ved ulike leveringstidspunkt.

Ved problemer eller ved levering etter klokken 16.00 i jule- og nyttårshelgen (24.des – 27.des. og 31.des – 03.jan.): ring 755 78 482 (blodbankens vakttelefon).

 

Utbrudd / spesielle problemstillinger

Ved bekreftet eller mistenkt utbrudd hvor det vil behov for større testaktivitet (smittesporing) ber vi om at kommuneoverlege kontakter lege hos oss. Dette for å bedre kunne planlegge analyseringene hos oss og sikre aktuelle områder best mulig service.

Telefonnummer til vakthavende lege hos oss er: 904 73 672

 

Til slutt, en julehilsen

For oss, som for mange av dere – har denne runden rundt solen vært krevende. Vi ønsker å benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid og en gjensidig forståelse for de utfordringer som har møtt oss gjennom dette spesielle 2020.

På vegne av laboratoriet ved Nordlandssykehuset Bodø ønsker jeg dere en fredfull høytid, og et fullvaksinert nytt år.

 

 

Kristoffer Hammer Endresen

Kst. overlege, medisinsk mikrobiologi.