En absolutt nødvendighet for at laboratoriene i Norge skal kunne holde høy analyseaktivitet – er en stabil leveranselinje av testutstyr. Den sentrale leveranselinjen har den siste perioden dessverre vært uforutsigbar, og vi har derfor vært nødt til å, nærmest «sjablongmessig», halvere leveringene ut til kommunene. Dette for å sikre at alle kommuner skal få en viss mengde, at de seks sykehusene har tilstrekkelig utstyr, samt sørge for at de områder hvor det har vært utbrudd eller har kommet positive tilfeller som krever smitteoppsporing, har fått tilgang på det utstyret de trenger.

Egenproduksjonen av testmedier kan gjennomføres på Nordlandssykehuset, men er begrenset av testpinner og vil per i dag ikke kunne dekke behovet for hele fylket.

Vi beklager inntrufne, men vi jobber fortsatt med det regionale nivået for å løse utfordringene på flere fronter. Det er Sykehusinnkjøp sentralt som står for innkjøp fra utlandet og fordelingen ut til helseforetakene. Vi har meldt våre behov og vi har fått tilbakemelding om at dette ikke bare gjelder Nordland og at problemet har høy prioritet.