1 pensel i 1 medium er tilstrekkelig for både SARS-CoV-2 og viral differensialdiagnostikk.

 

Kliniske opplysninger
Telefonnummer til lege (vaktmobilnummer) som skal ha positivt prøvesvar skrives på rekvisisjonen. 

Positive prøvesvar
Positive prøvesvar vil ringes til det nummer som er skrevet på rekvisisjonen.  

De fem første positive tester må konfirmeres ved FHI (referanselaboratorium), men skal hensyntas som reelt positive inntil annen beskjed foreligger. 

Negative prøvesvar
Vi har ikke kapasitet til å ringe ut alle negative prøveresultater, disse svares elektronisk ut i DIPS 
Et negativt prøvesvar fra øvre luftveier (Naso-pharynx/hals) er trolig ikke tilstrekkelig til å avkrefte diagnosen COVID-19 dersom man har høy mistanke basert på anamnese/klinikk eller annen diagnostikk (eks. CT). I så tilfelle anbefales en ny prøve, da fortrinnsvis fra nedre luftveier (BAL, mini/blind-BAL).

Testegenskaper
Etter vår bedømming er dette en god test, men dette forutsetter at prøven er tatt på korrekt måte.
For svakheter, se avsnitt "Negative prøvesvar".