Til alle leger i Nordland, Bodø, 13.03.20

Mikrobiologisk fagområde ved laboratoriet i Bodø har opprettet en egen PCR-analyse for coronaviruset SARS-CoV-2 som forårsaker sykdommen COVID-19.

Per tiden har vi sannsynligvis nok reagenser til å kjøre foreløpig forventet antall analyser av SARS-CoV-2, men det er mangel på UTM i hele Europa. Etter informasjon fra leverandør kan vi tidligst forvente neste levering til Norge, og til NLSH, etter påske. Vi har pr. tiden ingen alternative løsninger, da leveranselinjen for andre virustransportmedier ikke kan levere til oss før tidligst i slutten av april, men vi jobber med saken. 

Vi er fortsatt inne i influensasesongen hvilket medfører at prøvehyppigheten har vært økt over tid. Dette har ført til at vi nå kun har et helt begrenset lager av UTM lokalt i Bodø som vi ser oss nødt til å øremerke til spesialisthelsetjenesten, denne beslutningen er fattet etter dialog med FHI 12.03.20.

Vi henstiller derfor alle leger om å vurdere indikasjonen for hver enkelt PCR-analyse som krever UTM-medium ekstra nøye i tiden fremover. Vi viser til de nye testkriteriene fra FHI 13.03.20, hvor personer i hjemmekarantene ikke anbefales testet. Prioriter testing av helsepersonell og ev. personer som legges inn i prehospitale senger. Et alternativ for noen kommuner kan være å samle alle prøvemedier fra ulike fastlegekontor til en tjeneste, eks. «coronapatrulje» el.lign.

For prøvetakning og forsendelse vedr. SARS-CoV-2 (COVID-19) finnes en oppdatert instruksjon for primærhelsetjenesten i vår laboratoriehåndbok. Prøven sendes på 1 UTM og tas med den ene tilhørende penselen. Dette er også tilstrekkelig for å kunne gjøre differensialdiagnostikk. Hvor lenge differensialdiagnostisk testing utføres er avhengig av kapasiteten i laboratoriet.

Det legges ned en formidabel innsats blant helsepersonell over hele landet, og vi har forståelse for at dette ikke reduserer Deres utfordringer, men dessverre er dette tingenes tilstand.

Dersom situasjonen forandres vil vi komme med informasjon om dette.
Vi ber alle leger om å formidle dette til sine kollegaer lokalt.

Med vennlig hilsen
Kristoffer Hammer Endresen, Kst. overlege Mikrobiologisk fagområde Kristoffer.endresen@nordlandssykehuset.no
Tonje E. Hansen, Fagsjef Nordlandssykehuset