Oppmøtested Nordlandssykehuset Bodø:

Laboratoriets prøvetakingspoliklinikk ved Nordlndssykehuset i Bodø holder til i nyoppussede lokaler i H1 og har sju prøvetakingsrom. Når du kommer inn sykehusets hovedinngang, tar du rett til høyre ved ekspedisjonen i K1. Ventearealet utenfor poliklinikken er godt skiltet med "Prøvetaking".

Prøvetakingstasjonen er i utgangspunktet for pasienter som skal til behandling på sykehuset. Pasienter fra primærhelsetjenesten tas kun prøver på hvis de skal ta prøver som ikke kan tas hos fastlegen, ved vanskelig prøvetaking, eller det er barn som trenger særskilt prøvetaking.

Glukosebelastning tas fortinnsvis hos fastlegen.

I poliklinikkens venteområde finner du en kølappautomat med to valg; barn og prøvetaking.

Det må påregnes ventetid.

Det er en fordel at du som pasient venter 10-15 minutter i ro før prøvetaking, da får vi mest gunstig forhold for å få best mulige prøveresultat.

Du vil oppleve at mange pasienter ropes inn på navn, det skyldes at  på mange pasienter har legen i sykehuset forhåndsbestilt time til prøvetaking. Hvis du er regelmessig på sykehuset for blodprøvetaking så kan du be legen om å få time til prøvetaking.

Pasienter med forhånsbestilt time med klokkeslett skal ikke trekke kølapp, da de tas utenom kølappsystemet.

Prioritering av pasientene er slik:

  1. Pasienter med forhåndsbestilt time til prøvetaking (timebok) - skal ikke trekke kølapp
  2. Barn - trekk kølapp
  3. Prøvetaking - trekk kølapp

Hvis du kun skal levere medbragt prøve, ring på dørklokka og vent til vi kommer. Husk å kontrollere at prøven din er merket med navn og hele personnummeret og prøvetakingsdato. Hvis prøven ikke er merket riktig så kan du risikere at den ikke blir analysert.

Dersom du har timeavtale til spermieanalyse, er det ikke nødvendig å trekke kølapp. Du vil bli hentet.

Prøvetakingsstasjonen er bemannet med autoriserte helsesekretærer og bioingeniører. Alle har fått opplæring i blodprøvetaking. Hvis du ikke er fornøyd med prøvetaking eller andre forhold når du besøker oss er det fint om du sier fra til enhetsleder Tove Hvassing, enten på epost  eller telefon 958 33 753.

Vi tar gjerne imot forbedringsforslag også!

 

Kontakt oss:

Telefon kundesenter: 75 57 83 50

Telefontid: Mandag - fredag kl 07.30 - 11.00 og 11.30 - 15.00

 

Åpent for prøvetaking: Mandag - fredag 7.30 - 14.50

Timesatte pasienter: 7.30 - 14.30

 

Åpningstider på julaften, nyttårsaften og onsdag i stille uke: 7.30 - 11.45.

Velkommen til oss!