Barn har et lite totalt blodvolum sammenliknet med voksne. Ved rekvirering av analyser som medfører at det må tas mye blod av pasienten er det viktig å være obs på at ikke barnet tappes for ofte. Forekomsten av anemi pga. blodprøvetaking bør absolutt reduseres, ikke minst for å få ned antall blodtransfusjoner som følge av laboratorierelatert anemi (1). Hvor mye blod vi har totalt i kroppen er hovedsakelig bestemt av kroppsvekten – dvs. hvor stor du er, men også hvor gammel du er. Hos nyfødte varierer blodvolumet også av om de er født til termin eller prematurt (2).

Totalt blodvolum
AldersgruppeTotalt blodvolum
Nyfødte, ved termin85 mL/kg
Nyfødte, prematur89-105 mL/kg
1-12 måneder78 mL/kg
1-3 år82 mL/kg
4-12 år80-88 mL/kg
13-18 år88-90 mL/kg
Voksne68-88 mL/kg

 

Veiledende tabell for maksimal blodtapping av barn i én tapping, og i løpet av en 30 dagers periode.
Pasientens vektPasientens totale blodvolumMaksimalt uttak av blod i én tappingMaksimal uttak av blod i en 30 dagers periode
Kroppsvekt (Kg)mL2,5% av totalt blodvolum, i mL:5% av totalt blodvolum, i mL:
1 kg1002,55
2 kg200510
3 kg240612
4 kg320816
5 kg4001020
6 kg4801224
7 kg5801428
8 kg6401632
9 kg7201836
10 kg8002040
11 til 15 kg880-120022-3044-60
16 til 20 kg1280-160032-4064-80
21 til 25 kg1680-200042-5064-100
26 til 30 kg2080-240052-60104-120
31 til 35 kg2480-280062-70124-140
36 til 40 kg2880-320072-80144-160
41 til 45 kg3280-360082-90164-180
46 til 50 kg3680-400092-100184-200
51 til 55 kg4080-4400102-110204-220
56 til 60 kg4480-4800112-120224-240
61 til 65 kg4880-5200122-130244-260
66 til 70 kg5280-5600132-140264-280
71 til 75 kg5880-6000142-150284-300
76 til 80 kg6080-6400152-160304-320
81 til 85 kg6480-6800162-170324-340
86 til 90 kg6880-7200172-180344-360
91 til 95 kg7280-7600182-190364-380
96 til 100 kg7680-8000192-200384-400

http://seattlechildrenslab.testcatalog.org/show/1000721-1

Tallene i tabellen er beregnet ut fra 100 mL blod/kg kroppsvekt hos premature barn opptil 2 kilo og 80 mL blod/kg kroppsvekt for barn > 2 kg født til termin og voksne.

Ved prøvetaking som overstiger den anbefalte maksimalgrensen i én blodprøvetaking eller i løpet av en 30 dagers periode, ta kontakt med rekvirerende lege for diskusjon. 

Kalkulator for å bestemme blodvolumet hos barn og voksne:

http://reference.medscape.com/calculator/estimated-blood-volume

Referanser

  1. Husøy AM. Blodprøverelatert anemi, I: Husøy, red. Blodprøvetaking i praksis 2. utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2012. s.128.
  2. Seattle Children`s Hospital – research – foundation Maximum allowable blood draw volumes.

http://seattlechildrenslab.testcatalog.org/show/1000721-1