Ved prøvetaking før time på sykehuset går pasienten ofte til fastlegekontoret for å ta blodprøver som sykehuset har rekvirert. Pasienten har som regel med en utskrift av rekvisisjon fra sykehuset eller har mottatt rekvisisjon i DIgipost. Flere legekontor har etterlyst en tydeligere løsning på hvordan disse skal merkes, og ønsker å bestille disse elektronisk i Interactor. Vi oppfordrer alle legekontor til å bruke denne analysen ved prøvetaking for sykehuset.

  • Analysen «Prøvetaking for sykehus» blir gjort tilgengelig i det elektroniske tjenestetilbudet for rekvirenter i primærhelsetjenesten fra 12. november
  • Analysen finnes under «Nordlandssykehuset – Bodø» og «Andre analyser»:
    Prøvetaking for sykehus
  • Legekontoret må fylle inn informasjon om «Sykehusrekvirent/rekvirentkode» fra rekvisisjonen som pasienten har med seg. Det gjør mottak av prøvene til laboratoriet NLSH lettere hvis rekvisisjon ikke sendes inn sammen med prøven.Prøvetaking for sykehus
  • Ved usikkerhet rundt prøvemateriale eller antall prøverør bruk laboratoriehåndboken til Nordlandsykehuset, evt. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Vi jobber med at dere også skal finne informasjon i laboratoriehåndboken NLSH om analyser som vi sender videre.
  • Når prøven er tatt må rekvisisjonen sendes til sykehus som vanlig.
  • Send prøven sammen med rekvisisjonen som pasienten hadde med seg til sykehuset.
  • Ønsker dere at fastlegen skal få kopi av prøvesvarene, skriv dette i kliniske opplysninger på rekvisisjonen.
  • Obs! Noen ganger vet vi at pasienter kommer til fastlegekontoret uten rekvisisjon, av ulike årsaker. Analysen kan da benyttes, og dere fyller ut i feltet kliniske opplysninger all den informasjon pasienten har. F.eks. hvor de skal på sykehuset, evt. når og hvilke prøver. Da kan laboratoriet følge dette opp ved mottak av prøverør.

Mer informasjon kan fås hos fagansvarlig bioingeniør Silje Nysted Hagen.