Se utskriftsvennlig prosedyre for rekvirering på pasienter uten norsk fødselsnummer

Framgangsmåte for rekvirering:

 1. Rekvirer analyser som vanlig. Rødt varsel kommer opp på pasienter uten norsk fødselsnummer. 
  Pas uten norsk fnr 1
 2. I prøvetakingsdialogen: Det vil komme automatisk utskrift av papirkopi av rekvisisjonen sammen med etikettene. Skriv ut etiketter og rekvisisjon. 
  Pas uten norsk fnr 2
 3. Avslutt bestillingen, men rekvisisjonen kommer ikke til å bli sendt elektronisk.
  Pas uten norsk fnr 3
 4. I Interactor vil rekvisisjonene fortsatt ha status AktivPas uten norsk fnr 4
  Det er foreløpig ikke mulig å få oppdatert denne statusen i Interactor til Sendt.
   
 5. Skriv for hånd på papirutskriften av rekvisisjonen:
  1. Pasientens fødselsdato
  2. Pasientens kjønn
  3. Pasientens adresse, NB! Postnummer er viktig!
  4. Land
   Pas uten norsk fnr 5
 6. Skriv pasientens fødselsdato på etikettene for hånd:Pas uten norsk fnr 6
   

Mer informasjon kan fås hos spesialbioingeniør IKT Brit Finne, Forvaltningssenter Lab, Helse Nord