Analysen utføres ved

Patologiavdelingen, tlf: 755 78 367

Hensikt

Tolkning av avstøtte celler fra urinveiene.

Prøvemateriale/prøvemengde

Ett glass med skrukork, 20 ml. Glasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Første eller siste del av urinen. Grunnet celledegenerasjon kan ikke morgenurin benyttes. Ved spontanurin bør det sendes inn prøver tatt ved tre ulike anledninger, hver med egen rekvisisjon.

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi. Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Fiksering/oppbevaring

La latt urin stå noen minutter. Hell av det øverste laget. Bunnfallet tilsettes 70 % alkohol i forholdet 1:1.
Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur. Ufiksert materiale oppbevares i kjøleskap.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand. Prøven kan også vurderes som uegnet.

Forventet svartid

Innen 5 virkedager.