Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Undersøkelse ved mistanke om patologiske forandringer eller tilstander.

Prøvemateriale/prøvemengde

Tarm som er skyllet.

Fiksering/oppbevaring

Fikseres i 4 % bufret formalin, mengde 1:10. (Vev: formalin). Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Tolkning

Prøvene vurderes i mikroskop av patologer som igjen vurderer behovet for spesialundersøkelser, slik som spesialfarging og immunfarging.

Forventet svartid

Avhengig av hastegrad (5 - 10 virkedager).