Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Tolkning av celler fra spinalkanalen.

Prøvemateriale/prøvemengde

Prøven kan leveres ufiksert maksimum 30 minutter etter prøvetaking grunnet dårlig holdbarhet av cellene. Ved lengre leveringstid tilsettes fersktappet væske 70 % alkohol i forholdet 1:1.

Fiksering/oppbevaring

Ufiksert eller 70 % alkohol 1:1.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand. Eventuelt andre spesifikke benigne funn (som betennelse).

Forventet svartid

Innen 5 virkedager.