Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Tolkning av avstøtte celler i de ulike væskene.

Prøvemateriale/prøvemengde

Homogen væske. Væskemengden vendes før den fylles i prøveglasset for å unngå bunnfall ved uttak av mer enn 20 ml.

Fiksering/oppbevaring

Fersktappet væske tilsettes 70 % alkohol i forholdet 1:1. Fersktappet væske som leveres laboratoriet samme dag kan leveres ufiksert.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand. Enkelte spesifikke benigne diagnoser (som eosinophilic pleuritt) kan settes. Prøven kan også vurderes som uegnet.

Forventet svartid

Innen 5 virkedager.