Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Patologisk undersøkelse for å bekrefte eller finne dødsårsak samt kvalitetssikre at pasientbehandling er utført i henhold til lover og forskrifter ved dødsfall.

Tolkning

Makroskopisk og mikroskopisk undersøkelse av ulike organer utført av leger som igjen vurderer behovet for spesialundersøkelser, slik som spesialfarging, immunfarging, blodprøver og mikrobiologiske undersøkelser.

Forventet svartid

Foreløpig svar sendes enten første eller andre dag. Endelig svar innen 1 måned (bortsett fra ved hjernefiksering som tar noe lengre tid).