Agens/analyse

Deteksjon av mutasjoner i kodon 12, 13, 59, 61, 117, 146 av NRAS-onkogenet og kodon 600 av BRAF-onkogenet.

Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Nordlandssykehuset Bodø

Indikasjon

NRAS-BRAF-mutasjonstest er beregnet på å bestemme tumor NRAS-mutasjonsstatus hos pasienter med metastaserende kolorektal kreft ved diagnostisering samt å hjelpe med behandlingsbeslutninger i et tverrfaglig team. Tumor BRAF-mutasjonsstatus evalueres for å bestemme pasientens prognose sammen med evaluering av tumor RAS-mutasjonsstatus. NRAS-BRAF-mutasjonstest er ikke beregnet på å diagnostisere kolorektal kreft. Pasientens mutasjonsstatus må vurderes av en lege, sammen med andre sykdomsfaktorer, før det tas en behandlingsavgjørelse.

Hensikt

Deteksjon av mutasjoner i NRAS og BRAF er nødvendig for kategorisering og behandling av pasienter med metastatisk kolorektal cancer.

Prøvemateriale/prøvemengde

NRAS-BRAF-mutasjonstest analyseres på formalinfiksert kolorektalt tumorvev. Se punkt for "fiksering/oppbevaring".

Fiksering/oppbevaring

Standardprosedyrer for formalinfiksering skal overholdes. Fikser vevsprøver så raskt som mulig etter kirurgisk fjerning, og begrens fikseringstider til helst under 24 timer for å redusere risikoen for alvorlig DNA-fragmentering og deaminering. Lever derfor prøven til laboratoriet så raskt som mulig.

Analysemetode

Formalinfiksert, parafininnstøpt tumorvev mikroskoperes for å angi tumormengde. Hvis tumormengden er tilstrekkelig gjøres det sanntids-PCR. DNA forsterkes, og målsekvenser påvises ved bruk av fluorescens. Totalt påviser testen 16 mutasjoner i kodon 12 og 13 på exon 2, kodon 59 og 61 i exon 3, kodon 117 og 146 i exon 4 for NRAS og 4 mutasjoner for BRAF i kodon 600.

Tolkning

Testen detekterer følgende mutasjoner i NRAS-onkogenet:
Exon 2, kodon 12: G12D, G12C, G12S, G12A/V* (*testen skiller ikke mellom de spesifikke mutasjonene)

Exon 2, kodon 13: G13D, G13R/V*

Exon 3, kodon 59: A59T

Exon 3, kodon 61: Q61K, Q61R, Q61L, Q61H(inneholder nukleotidendringene c.183A>C og c.183A>T)

Exon 4, kodon 117: K117N(inneholder nukleotidendringene c.351G>C og c.351G>T)

Exon 4, kodon 146: A146T/V*

Testen detekterer følgende mutasjoner i BRAF-onkogenet:
Exon 15, kodon 600: V600E/D*, V600K/R*


*testen skiller ikke mellom de spesifikke mutasjonene

Analyseringsintervall/hyppighet

NRAS-BRAF-mutasjonstest analyseres fortløpende når analysen bestilles.

Forventet svartid

2-3 arbeidsdager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012