Analysen utføres ved

Patologiavdelingen, tlf: 755 78367

Indikasjon

Spørsmål om lymfom

Prøvemateriale/prøvemengde

Fortrinnsvis hel lymfeknute

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven bør tas så tidlig som mulig på dagen, og Patologiavdeligen må kontaktes for å opplyse at det skal tas prøve til mulig flowcytometrisk undersøkelse med tanke på lymfomdiagnostikk. Materialet leveres umiddelbart på Patologiavdelingen NLSH Bodø, og glassene må være merket med type medium (formalin/NaCl).

Fiksering/oppbevaring

Halve lymfeknuten fikseres i 4 % formaldehydløsning, mengde 1:10 (vev: formalin) for histologisk/immunhistokjemisk undersøkelse ved Patologiavdelingen NLSH Bodø. Den andre halvparten legges fersk i fysiologisk NaCl-løsning for flowcytometrisk undersøkelse ved UNN Tromsø.

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
Ferskt materiale oppbevares i romtemperatur.

Forventet svartid

Foreløpig svar innen 5 dager. Kompliserte kasus som trenger molekylære analyser kan ta lengre tid for endelig svar.

Link