Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Tolkning av celler som er fjernet fra vev.

Prøvemateriale/prøvemengde

Aspirert materiale strykes ut som ved blodutstryk på 2 eller flere objektglass. Ett av objektglassene sprayfikseres øyeblikkelig, mens de(t) andre kan lufttørkes. Større flak behandles som histologisk prøve. Restmaterialet i sprøyten skylles i noen dråper saltvann og sendes sammen med objektglassene. Dersom restmaterialet ikke blir levert laboratoriet samme dag, skylles sprøyten med 70 % alkohol.

Fiksering/oppbevaring

Sprayfiksering, lufttørking, saltvann/70 % alkohol.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand. Eventuelt andre benigne diagnoser. Prøven kan også vurderes som uegnet. Ved thyroidea FNA benyttes Bethesdaklassifikasjon.

Forventet svartid

Innen 5 virkedager.