Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Tolkning av celler fra luftveiene.

Prøvemateriale/prøvemengde

Representativt materiale fordeles jevnt mellom to objektglass og sprayfikseres øyeblikkelig, eller materialet sendes i 20 ml prøveglass tilsatt 70 % alkohol i forholdet 1:1.

Fiksering/oppbevaring

Sprayfiksering eller 70 % alkohol 1:1.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand. Eventuelt andre funn (som granulom, soppinfeksjon). Prøven kan også vurderes som uegnet.

Forventet svartid

Innen 5 virkedager.