Agens/analyse

Cellemateriale utstrøket på objektglass for patologisk vurdering.

Analysen utføres ved

Patologiavdelingen, tlf: 755 78 367

Hensikt

Undersøkelse av mediastinale lymfeknuter for patologi, hovedsakelig malignitetsutredning.

Prøvemateriale/prøvemengde

FNA fra mediastinale lymfeknuter.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven tas under bronkoskopi, hvor det kan gis en preliminær diagnose hvis patolog er til stede under prøvetakingen.

Finnålsaspirasjonen strykes ut på objektglass hvor halvparten av objektglassene fikseres. Objektglassene tørkes før de legges i objektglassbehodlere for transport.

Den ufikserte delen av objektglassene farges med Diff-Quick-fargemetode på prøvetakingsstedet og vurderes for egnethet og evt. preliminær diagnose.

Fiksering/oppbevaring

Halvparten av objektglassene fikseres med alkoholbasert fikseringsspray for PAP-farging. Resten av glassene lufttørkes og farges med Diff-Quick-fargemetode.

Analysemetode

Etter alle objektglassene er farget vurderes de av patologiavdelingen og endelig svarapport sendes ut.

Tolkning

Egnet eller uegnet.
Benignt eller malignt.
Evt. hvilken type malignitet.

Forventet svartid

Preliminært svar gis samme dag, endelig svar gis innen en uke.

Merknader

EBUS-FNA prøvetakning avtales med patologiavdelingen på forhånd.