Analysen utføres ved

Patologiavdelingen, tlf: 755 78 367

Hensikt

Forebyggende undersøkelse mot livmorhalskreft og evt. oppfølging av tidligere funn.

Prøvemateriale/prøvemengde

Ett glass ThinPrep pap-test med tilsatt fikseringsvæske PreservCyt Solution.

Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig og tatt fra transformasjonssonen.
Prøvetakingsprotokoll bør følges nøye:

Prøvetakingsprotokoll Cervexbørste

Prøvetakingsprotokoll Kombibørste

Prøvetakingsprotokoll Spatel og børste

Der prøvetaking fra cervix ikke er mulig kan prøvemateriale tas fra vulva eller vagina, noe som skal avmerkes på rekvisisjonen.

Glasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer. Unngå å merke over vindufeltet på prøvebeholderen.

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi. Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Fiksering/oppbevaring

ThinPrep PreservCyt Solution.
Oppbevares i romtemperatur.

Tolkning

Normal, uegnet, premalign eller malign tilstand. HPV 16,18 eller HPV i høyrisikopanel påvist eller ikke påvist.

Forventet svartid

Innen 3 uker. Kan ta noe lengre tid i perioder med økt aktivitet.

Merknader

Referanser:
The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, Solomon, Nayar, 2004.
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft,
Kreftregisteret.no