Agens/analyse

Celleforandringer påvist ved mikroskopi

Høyrisiko HPV påvist ved Cobas 4800

Analysen utføres ved

Patologiavdelingen, tlf: 755 78 367

Hensikt

Forebyggende undersøkelse mot livmorhalskreft og evt. oppfølging av tidligere funn.

Prøvemateriale/prøvemengde

Ett glass ThinPrep pap-test med tilsatt fikseringsvæske PreservCyt Solution.

Der prøvetaking fra cervix ikke er mulig kan prøvemateriale tas fra vulva eller vagina, noe som skal avmerkes på rekvisisjonen.

Glasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer. Unngå å merke over vindufeltet på prøvebeholderen.

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi. Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig og tatt fra transformasjonssonen.
Prøvetakingsprotokoll bør følges nøye:

Prøvetakingsprotokoll Cervexbørste

Prøvetakingsprotokoll Kombibørste

Prøvetakingsprotokoll Spatel og børste

Husk:
- Ta prøven ved overgangen mellom kjertelepitel og plateepitel, der HPV infeksjon og celleforandringer som regel begynner

- Dersom det er veldig mye slim, tørk dette forsiktig av før prøvetaking

- Rovers Cervex-Brush Combi skal roteres 2 ganger med klokken

- HPV-testing utføres på samme prøvemateriale som til cytologisk undersøkelseIKKE:
- Ikke bruk Rovers Cervex-Brush Combi under graviditet

- Bruk helst ikke smøremiddel. Dersom smøremiddel er nødvendig bruk vann eller vannløselig smøremiddel. Unngå å få krem på
tuppen av spekelet, som igjen kan overføres til prøven, fordi dette kan resultere i uegnet prøveresultat. Smøremiddel bør ikke
benyttes dersom prøven skal HPV-testes.

- Evt. vaginal gel som pasienten bruker kan resultere i uegnet prøveresultat.

- Ikke ta prøve under menstruasjon.

Fiksering/oppbevaring

ThinPrep PreservCyt Solution.
Oppbevares i romtemperatur.

Analysemetode

Prøver fra kvinner mellom 25 og 33 år blir analysert med mikroskopi hvor det letes etter celleforandringer.

Prøver fra kvinner mellom 34 og 69 år analyseres randomisert med mikroskopi eller HPV-analyse fra 01.01.2019.

Prøver fra kvinner utenfor screeningalder (25-69) blir analysert med mikroskopi.

Prøver fra kvinner med relevante symptomer angitt i kliniske opplysninger analyseres med mikroskopi og eventuelt HPV-analyse etter laboratoriets/klinikers vurdering.

Prøver fra kvinner med tidligere ubehandlede celleforandringer analyseres med både mikroskopi og HPV-analyse.

Prøver fra kvinner som er konisert de siste 10 år analyseres etter retningslinjer i veileder for gynekologisk onkologi.

Tolkning

Normal, uegnet, premalign eller malign tilstand. HPV 16,18 eller andre HPV i høyrisikopanel påvist eller ikke påvist.

Forventet svartid

Innen 3 uker. Kan ta noe lengre tid i perioder med økt aktivitet.

Merknader

Referanser:
The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, Solomon, Nayar, 2004.
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft,
Kreftregisteret.no

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012