Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Forebyggende undersøkelse mot livmorhalskreft og evt. oppfølging av tidligere funn.

Prøvemateriale/prøvemengde

Tilstrekkelig mengde cellemateriale tatt fra transformasjonssonen. Der dette ikke er mulig tas materialet fra vulva eller vagina, noe som skal avmerkes på rekvisisjonen.

Fiksering/oppbevaring

Sprayfiksering. Prøvematerialet må gjennomfikseres direkte etter utstryking for å unngå tørkeartefakter.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand. Prøven kan også vurderes som uegnet.

Forventet svartid

Innen 3 uker. Kan ta noe lengre tid i perioder med økt aktivitet.