Agens/analyse

Deteksjon av mutasjoner i V600E/E2/D og V600K/R/M i kodon 600 av BRAF-genet.

Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Nordlandssykehuset Bodø

Indikasjon

BRAF-mutasjonstest kan være nyttig for leger når det gjelder å identifisere pasienter med metastatiske melanom, som kan ha nytte av målrettet BRAF-terapi. BRAF-mutasjonstest er ikke beregnet på å diagnostisere metastatiske melanomer. Legen skal ta andre sykdomsfaktorer med i betraktning, i tillegg til pasientens mutasjonstatus, for å ta en terapibeslutning.

Hensikt

Analyse av BRAF-mutasjon er med på å legge grunnlag for tilrettelegging av behandling for pasienter med malignt melanom.

Prøvemateriale/prøvemengde

BRAF-mutasjonstest analyserer på formalinfiksert vevsmateriale fra tumor. Se punkt for "fiksering/oppbevaring"

Fiksering/oppbevaring

Standardprosedyrer for formalinfiksering skal overholdes. Fikser vevsprøver så raskt som mulig etter kirurgisk fjerning, og begrens fikseringstider til helst under 24 timer for å redusere risikoen for alvorlig DNA-fragmentering og deaminering. Lever derfor prøven til laboratoriet så raskt som mulig.

Analysemetode

Formalinfiksert, parafininnstøpt tumorvev mikroskoperes for å angi tumormengde. Hvis tumormengden er tilstrekkelig gjøres det sanntids-PCR. DNA forsterkes, og målsekvenser påvises ved bruk av fluorescens. Totalt påvises det 6 mutasjoner i mutasjonsgruppene V600E/E2/D og V600K/R/M. Idylla BRAF-mutasjonstest diskriminerer ikke mellom V600E-, E2-, og D-mutasjoner på den ene siden, og V600K-, R- og M-mutasjoner på den andre.

Tolkning

Testen detekterer følgende mutasjoner i BRAF-genet:
Mutasjonsgruppe V600E/E2/D:
V600E: Baseendring: c.1799T>A. Aminosyreendring: p.(Val600Glu)
V600E2: Baseendring: c.1799_1800TG>AA. Aminosyreendring: p.(Val600Glu)
V600D: Baseendring: c.1799_1800TGZAT, c.1799_1800TG>AC. Aminosyreendring: p.(Val600Asp)

Mutasjonsgruppe V600K/R/M:
V600K: Baseendring: c.1798_1799GT>AA. Aminosyreendring: p.(Val600Lys)
V600R: Baseendring: c.1798_1799GT>AG. Aminosyreendring: p.(Val600Arg)
V600M: Baseendring: c1798G>A. Aminosyreendring: p.(Val600Met)

Analyseringsintervall/hyppighet

BRAF-mutasjonstest analyseres fortløpende når analysen bestilles

Forventet svartid

2-3 arbeidsdager

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012