Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Undersøkelse ved mistanke om patologiske forandringer eller tilstander.

Prøvemateriale/prøvemengde

Biopsier, abortmateriale, appendix, beinmarg, blære- og prostataspon, lipom, galleblære, nyre, sædeledere, chips fra uterus, nyre, utskrap, tuber, nesepolypper, tonsiller og hud.

Fiksering/oppbevaring

Fikseres i 4 % formaldehydløsning, mengde 1:10. (Vev: formalin). Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Tolkning

Prøvene vurderes i mikroskop av patologer som igjen vurderer behovet for spesialundersøkelser, slik som spesialfarging og immunfarging.

Forventet svartid

Svartid varierer ut fra hastegrad (2 dager - 3 uker).