Analysen utføres ved

Patologiavdelingen Tlf: 755 78 367

Hensikt

Undersøkelse ved mistanke om patologiske forandringer eller tilstander.

Prøvemateriale/prøvemengde

BDS-biopsi.

Fiksering/oppbevaring

Fikseres i 4 % formaldehydløsning, mengde 1:10. (Vev: formalin). Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Tolkning

Prøvene vurderes i mikroskop av patologer som igjen vurderer behovet for spesialundersøkelser, slik som spesialfarging og immunfarging.

Forventet svartid

Innen 5 virkedager.