Prøverør/prøvebeholder legges i transporthylse. For flytende prøvematerialer skal det legges absorpsjonspapir mellom prøverør og transporthylse. Vær oppmerksom på at transporthylsene blir gjenbrukt og kan inneholde spor av biologisk materiale.

Sammen med utfylt rekvisisjon, om rekvisisjon er nødvendig, legges transporthylsen i godkjent sendekonvolutt (merket med UN3373) som må påføres fraktetiketter. Avsender er ansvarlig for korrekt pakking og forsendelse.

Etter 01.01.18 la Posten om sin da kalte A-post til å bli B-post og vi har derfor endret på forsendelse av biologisk materiale for at det skal ankomme laboratoriet i tide. Nå sendes alt av biologiske materiale med ekspress over natt. Det vil si at hver pakke som sendes skal være merket med en kvittering som har sitt eget sendingsnummer. Det er ikke mulig å kopiere en kvittering og bruke den på to pakker. Vi ser helst at det sendes bare én pakke per dag. Dersom det er behov for å sende prøver på fredag, som må kjøres ut lørdag til laboratoriet, er det egne etiketter for dette. Fraktetikettene som skal brukes på hverdager er merket med 1, mens de som skal brukes for utkjøring lørdag er merket med L1.

Poser med ferdigtrykt UN3373-merke finnes i to størrelser og kan bestilles sammen med fraktetiketter og prøvetakingsutstyr. Klikk her for å bestille prøvetakingsutstyr.

For legekontorer og en del institusjoner i Bodø og Saltenområdet er det organisert hentetjeneste alle hverdager. Bodø Varetaxi er ansvarlig for hentetjenesten og kan kontaktes ved driftsmessige problemstillinger, tlf. 75 52 04 30.

Rekvirenter som ønsker å delta i hentetjenesten kan kontakte oss, tlf. 75 57 83 50. Da vurderer laboratoriet  om det er mulig å opprette en avtale med eksisterende samarbeidspartner.

Organisert hentetjeneste fra sykehjem og legekontorer på Leknes er etablert ved laboratoriet, Gravdal. Har du spørsmål vedrørende hentetjenesten i Lofoten – kontakt enhetsleder Linda Helen Ness, tlf 755 72 051.

Det er etablert hentetjeneste for alle legekontorene i Vesterålen. Legekontorene på Andøy sender prøvene til Bodø, mens de øvrige sender til Nordlandssykehuset Vesterålen. Har du spørsmål vedrørende hentetjeneste i Vesterålen – kontakt enhetsleder Nina Toresen, tlf 755 72 307.