Se vedlagte brev til alle rekvirenter i Helse Nord.

Overgangen til NLK-koder gjelder fagspesialitetene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin.

 

Mer informasjon om Norsk Laboratoriekodeverk kan fås hos IT-bioingeniør Brit Finne, Diagnostisk klinikk, NLSH, tlf 75 57 84 15.