Laboratoriehåndboka gjelder analyser innen følgende fagområder:

  • medisinsk biokjemi
  • immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank) (A)
  • medisinsk mikrobiologi (A)
  • patologi

Praktisk informasjon

Laboratoriene er lokalisert på Nordlandssykehuset i Bodø, Gravdal og Stokmarknes.
Hovedlaboratoriet ligger i 3.etasje i O-fløya, Prinsens gate 164 i Bodø, her finnes felles ekspedisjon/kundesenter for alle fagområdene, åpningstiden er mandag - fredag kl. 8-15.

Laboratoriehåndboka finnes kun i elektronisk utgave og oppdateringer foretas kontinuerlig. Gjeldende versjon er derfor den som til enhver tid finnes elektronisk.

I Laboratoriehåndboka finnes relevant informasjon knyttet til hver enkelt av analysene vi utfører, for eksempel indikasjon for analysen, prøvetaking, prøvebehandling og prøveforsendelse, analysemetode, svartid, tolking av analyseresultater.
Sammen med utfylt rekvisisjon er informasjonen i Laboratoriehåndboka å betrakte som en oppdragsavtale mellom rekvirenten og laboratoriet.

Vi er takknemlig for tilbakemelding på form, innhold og brukervennlighet: Klikk her.